تعبیر خواب آب جوش – دیدن آب جوش در خواب

تعبیر خواب آب جوش - دیدن آب جوش در خواب

تعبیر خواب آب جوش – در اخبار از امیرالمؤمنین (ع) آمده است که : چون مومنی خواب بیند ، واجب کند داستان تعبیر آن را تا از خواب بهره نیکو و شادی برگیرد واگر خواب بد دید ،با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کند.

خواب ‌هایی که می‌بینیم بازتاب حالات روحی، دغدغه‌ها و ضمیر ناخودآگاه ماست. تعبیر کنندگان خواب بر اساس نشانه‌هایی که بعد از بیداری به یاد می‌مانند نتیجه‌گیری‌های جالبی از وضعیت روجی و جسمی فرد بیان می‌کنند.

همه ما زمانی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. مجله صورتی‌ها شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد . از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه همچنان همراه ما باشید.

تعبیر خواب آب جوش - دیدن آب جوش در خواب

تعبیر خواب آب جوش

لوک اویتنهاو می گوید :
آب جوش : دعوا و دشمنی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
جوشاندن آب فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.