مجله صورتی‌ها

 
تست روانشناسی افسردگی

آیا تا به حال احساس افسردگی کرده‌اید؟!

افسردگی یکی از مشکلات نوجوانان و جوانان و … است که باعث به وجود آمدن خیلی از مشکلات دیگر می‌شود. شما چه فکری در مورد خودتان می‌کنید؟ چه احساسی دارید؟ احساس ناراحتی و افسردگی را در خودتان حس می‌کنید؟ اگر حتی کمی این حس را دارید زود تشخیص دهید و آن را برطرف کنید شما به عنوان مادر و یا نقش‌های دیگر مسئولیت نشاط و آرامش خانواده خود را خواهید داشت. در هر موقعیتی باید شاد باشید و بخندید؛ در هر سنی که هستید. با یک تست روانشناسی افسردگی استاندارد تشخیص دهید و با خودتان روراست باشید و سپس آن را برطرف کنید.

تست روانشناسی افسردگی استاندارد

تست روانشناسی افسردگی

در ادامه این مطلب از مجله بانوان و دخترانه صورتی‌ها ، پرسش نامه دکتر بک را برای تعیین سطح افسردگی را مطالعه می‌کنید “تست روانشناسی افسردگی استاندارد” ، هر سوال را بخوانید و یکی را به خودتان نزدیک‌تر هستند پاسخ دهید و در آخر امتیازات خود را محاسبه کنید.

سوال اول

۰) من غمگین نیستم

۱) من غمگینم

۲) غم و غصه از زندگی من دست بر نمی‌دارد

۳) دیگر تحمل این زندگی را ندارم

سوال دوم

۰) من به آینده خوشبینم

۱) امیدی به آینده ندارم

۲) احساس می‌کنم که آینده خوبی در انتظارم نیست

۳) هیچ روزنه امیدی در زندگی‌ام نیست

سوال سوم

۰) من ناکام نیستم

۱) من از دیگران ناکام‌ترم

۲) وقتی به گذشته نگاه می‌کنم می‌بینم تمام زندگی‌ام شکست و ناکامی بوده است

۳) من یک شکست خورده تمام عیارم

تست روانشناسی افسردگی

سوال چهارم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰) مثل گذشته از زندگی‌ام رضایت دارم

۱) مثل گذشته از زندگی لذت نمی‌برم

۲) از زندگی‌ام رضایت واقعی ندارم

۳) از همه چیز و همه کس ناراضی‌ام

سوال پنجم

۰) احساس گناه و تقصیر نمی‌کنم

۱) گاهی اوقات احساس گناه می‌کنم

۲) اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم

۳) همیشه احساس گناه و تقصیر در من است

سوال ششم

۰) انتظار مجازات ندارم

۱) احساس می‌کنم ممکن است مجازات شوم

۲) انتظار مجازات دارم

۳) مطمئنم مجازات می‌شوم

سوال هفتم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰) من از خودم رضایت دارم

۱) من از خودم ناراضی‌ام

۲) از خودم بدم می‌آید

۳) من از خودم متنفرم

تست روانشناسی افسردگی استاندارد

روانشناسی افسردگی

سوال هشتم

۰) من بدتر از دیگران نیستم

۱) گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می‌کنم

۲) همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می‌کنم

۳) برای هر اتفاق و حادثه‌ای خودم را سرزنش می‌کنم

سوال نهم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰) هیچ وقت به خودکشی فکر نمی‌کنم

۱) فکر خودکشی به سرم زده ولی هیچ وقت اقدام به خود کشی نکرده‌ام

۲) به فکر خودکشی هستم

۳) اگر بتوانم خودکشی می‌کنم

تست روانشناسی افسردگی

سوال دهم

۰) بیش از حد معمول گریه نمی‌کنم

۱) بیشتر از گذشته گریه می‌کنم

۲) همیشه در حال گریه کردنم

۳) قبلا زیاد گریه می‌کردم اما حال با آن که دلم می‌خواهد نمی‌توانم گریه کنم

سوال یازدهم تست روانشناسی افسردگی :

۰) کم حوصله تر از گذشته‌ام

۱) از گذشته کم حوصله‌ترم

۲) اغلب اوقات کم حوصله‌ام

۳) همیشه کم حوصله‌ام

سوال دوازدهم

۰) مثل همیشه مردم را دوست دارم

۱) کمتر از گذشته به مردم علاقمندم

۲) تا حدود زیادی علاقه‌ام را به مردم از دست داده‌ام

۳) از همه مردم سیر شده‌ام و دیگر به هیچ کس علاقه‌ای ندارم

سوال سیزدهم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰) مثل گذشته تصمیم می‌گیرم

۱) کمتر از گذشته تصمیم می‌گیرم

۲) نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم سخت‌تر شده است

۳) قدرت تصمیم گیری‌ام را کاملا از دست داده‌ام

 

تست روانشناسی افسردگی

تست روانشناسی جالب

سوال چهاردهم

۰) جذابیت گذشته را دارم

۱) نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم

۲) احساس می‌کنم که جذابینم را روز به روز بیشتر از دست می‌دهم

۳)من زشت هستم

سوال پانزدهم تست روانشناسی افسردگی :

۰) به خوبی گذشته کار می‌کنم

۱) به خوبی گذشته کار نمی‌کنم

۲) برای هر کاری مجبورم به خودم فشار بیاورم

۳)دستم به هیچ کاری نمیرود

سوال شانزدهم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰) مثل گذشته خوب می‌خوابم

۱) مثل گذشته خوابم نمی‌برد

۲) یکی دو ساعت زودتر از معمول از خواب می‌پرم و دوباره خوابیدن برایم سخت می‌شود

۳) چند ساعت زودتر از معمول از خواب می‌پرم و دیگر خوابم نمی‌برد

سوال هفدهم

۰) بیشتر از گذشته خسته نمی‌شوم

۱) بیشتر از گذشته خسته می‌شوم

۲) از انجام هر کاری خسته می‌شوم

۳) از شدت خستگی هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم

سوال هچدهم

۰) اشتهایم هیچ تغییری نکرده است

۱) اشتهایم به خوبی گذشته نیست

۲) اشتهایم خیلی کم شده است

۳) تازگی‌ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم

سوال نوزدهم تست روانشناسی افسردگی استاندارد :

۰)ا خیرا وزن کم نکرده‌ام

۱) تازگی بیش از دو و نیم کیلو وزن کم کرده‌ام

۲) تازگی بیش از پنج کیلو وزن کم کرده‌ام

۳) تازگی بیش از هفت کیلو وزن کم کرده‌ام

سوال بیستم

۰) بیش از گذشته بیمار نمی‌شوم

۱) سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می‌کند

۲) به شدت نگران سلامتم هسنم

۳) آنقدر نگران سلامت خود هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی‌رود

سوال بیست و یک‌ام

۰)میل ج…. ام هیچ تغیری نکرده است

۱) میل ج…. ام تازگی کمتر شده است

۲)میل ج…. ام خیلی کم شده است

۳)اصلا هیچ میل ج…. در من باقی نمانده است

تفسیر تست روانشناسی افسردگی استاندارد

تست روانشناسی افسردگی استاندارد

ابتدا باید نمره‌ها را با هم جمع کنید سپس ببینید نمره شما در کدام باره قرار دارد.

۱۰-۱ شما افسرده نیستید

۱۶-۱۱ خطرناک و شدید است حتما با روانپزشک یا روانشناس مشورت کنید افسردگی شما خفیف است

۳۰-۱۷ بهتر است هر چه زودتر با روانشناس مشورت کنید

۴۰-۳۱ افسردگی شما شدید است مشورت با روانشناس را فراموش نکنید

بیشتر از ۴۰ افسردگی شما بسیار است حتما با روان پزشک مشورت نمایید

اپلیکیشن اندروید صورتی‌ها