تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

آموزش درست کردن دستمال سفره به شکل طاووس

برای درست کردن دستمال سفره به شکل طاووس به دو عدد دستمال سفره و یک تیکه فویل آلومینیوم نیاز داریم

 

مرحله اول تزئین دستمال سفره

تزئین دستمال سفره

مرحله دوم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله سوم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله چهارم تزئین دستمال سفره

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله پنجم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله ششم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله هفتم تزئین دستمال سفره

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله هشتم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله نهم

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

مرحله آخر تزئین دستمال سفره

آموزش تزئین دستمال سفره به شکل طاووس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.