میشع یه برنامه معرفی کنین ک بتونم باهاش عکسمو مث اون عکس اقای شادمان کنم؟؟
خعلی دوس دارم عکسام مث اون تار شع