انرژی مثبت: جای واقعی خودمان باشیم

انرژی مثبت - جای واقعی خود باشیم

انرژی مثبت : جای واقعی خودمان باشیم

انرژی مثبت - جای واقعی خود باشیم

دنیا آنقدر وسیع است که
برای همه مخلوقات جا هست
به جای آن که جای کسی را بگیرید،
تلاش کنید
جای واقعی خودتان را بیابید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.