انرژی مثبت : سه جمله برای موفقیت

انرژی مثبت : سه جمله برای موفقیت

انرژی مثبت برای زندگی : سه جمله برای موفقیت

سه جمله برای موفقیت

۱- دانستن بیش از دیگران

۲- کار کردن بیش از دیگران

۳- انتظار کمتر از دیگران

ویلیام شکسپیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.