انرژی مثبت : زندگی کن

انرژی مثبت : زندگی کن

انرژی مثبت : زندگی کن

انرژی مثبت : زندگی کن

وقتی از ته دل بخندی…
وقتی سپاسگزارِ
آنچه که هست، باشی…
وقتی برای شاد بودن
نیاز به بهانه نداشته باشی…
آن زمان است که واقعا
زندگی می کنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.