انرژی مثبت: جایگزین برای کلمات منفی (سری دوم)

انرژی مثبت

انرژی مثبت : جایگزین کلمات مثبت به جای کلمات منفی

جمله اول:

“به جای بد نیستم بگوییم خوب هستم”

جایگزین برای کلمات منفی

جمله دوم:

“به جای به درد من نمی‌خورد بگوییم مناسب من نیست”

انرژی مثبت

جمله سوم:

“به جای گرفتارم بگوییم در فرصت مناسب با شما خواهم بود”

انرژی مثبت

جایگزین برای کلمات منفی

جمله چهارم:

“به جای دروغ نگو بگوییم راست میگی؟ راستی؟”

انرژی مثبت

جمله پنجم:

“به جای مگه مشکل داری بگوییم مگه مسئله‌ای داری؟”

انرژی مثبت

جمله ششم:

“به جای پدرم درآمد بگوییم خیلی راحت نبود”

انرژی مثبت

جمله هفتم:

“به جای لعنت بر پدر کسی که اینجا آشغال بریزد بگوییم رحمت بر پدر کسی که اینجا زباله نمی‌ریزد”

انرژی مثبت

جمله هشتم:

“به جای فراموش نکنی! بگوییم یادت باشه”

انرژی مثبت

جمله نهم:

“به جای داد نزن بگوییم آرام باش”

انرژی مثبت

جمله دهم:

“به جای غم آخرت باشد بگوییم شما را در شادی‌ها ببینم”

انرژی مثبت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.