مجله صورتی‌ها

 
اشعار کوتاه حسین منزوی

اشعار کوتاه حسین منزوی

صورتی‌ها: اشعار کوتاه حسین منزوی را در این مطلب مطالعه خواهید کرد. حسن منزوی از شاعران بزرگ ایرانی بود که با غزل‌های عاشقانه خود معروف بوده است وی علاوه بر غزل در سرودن شعر نیمایی و شعر سپید هم تبحر داشت.

اشعار کوتاه حسین منزوی

مجموعه ی اشعار حسین منزوی

سکوت می کنم و عشق ، در دلم جاریست
که این شگفت ترین نوع خویشتن داریست

♥♥ مجموعه ی اشعار حسین منزوی ♥♥

از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم
نه طاقت خاموشی،نه تاب سخن داریم
آوار پریشانی‌ست ، رو سوی چه بگریزیم؟
هنگامه ی حیرانی‌ ست، خود را به که بسپاریم؟

♥♥ اشعار کوتاه حسین منزوی ♥♥

با غبار راه معشوق است راز آفتاب
خاک پای دوست در چشمان عاشق توتیاست
جذبه از عشق است و با او بر نتابد هیچ کس
هر چه تو آهن دلی او بیشتر آهنرباست

♥♥ حسین منزوی شعر نو ♥♥

مجموعه ی اشعار حسین منزوی

اشعار کوتاه حسین منزوی

دل را قرار نیست مگر در کنار تو
کاین سان کشد به سوی تو، منزل به منزلم

♥♥ اشعار کوتاه حسین منزوی ♥♥

بی‌تو به سامان نرسم ، ای سر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من ، ای به تنم جان همه تو
من همه تو ، تو همه من ، او همه تو ، ما همه تو
هرکه و هرکس همه تو ، ای همه تو ، آن همه تو
من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من
تخت تو و ورطه تو ساحل و طوفان همه تو
ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو هم
رمز نیستان همه تو ، راز نیستان همه تو
شور تو آواز تویی ، بلخ تو شیراز تویی
جاذبه‌ی شعر تو ، جوهر عرفان همه تو
همتی ای دوست که این دانه ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو ،باران همه تو

♥♥ مجموعه ی اشعار حسین منزوی ♥♥

هوا گرفته‌ی عشق توام،چگونه از این دام
به بالِ بسته دوباره سوی هوا بگریزم؟
به هر کجا که روم،رنگ آسمان من این است
سیاه مثل دو چشم تو! پس چرا بگریزم؟

♥♥ حسین منزوی شعر نو ♥♥

میلى کمین گرفته پلنگانه در دلم
تا آهوى تو کى به کمینگاه مى رسد!
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شهر
وقتى که سیب نقره اى ماه مى رسد
شاعر! دلت به راه بیاویز و از غزل
طاقى بزن خجسته که دلخواه مى رسد

♥♥ اشعار کوتاه حسین منزوی ♥♥

شب است
و در شب من
خوش نشینی ات زیباست
به بوسه از لب من
خوشه چینی ات زیباست …

♥♥ اشعار حسین منزوی ♥♥

اشعار حسین منزوی

اشعار حسین منزوی

هنوز اگر تو بیایی
دوباره می شوم آغاز
اگر چه خسته تر از
آفتاب بر لب بامم…

♥♥ مجموعه ی اشعار حسین منزوی ♥♥

عشق می‌خواهم از آن‌سان
که رهایی باشد
هم از آن عشق که منصور
سرِ دارش برد
عاشقی باش که گویند
به دریا زد و رفت
نه که گویند خسی بود
که جو بارش برد

♥♥ اشعار کوتاه حسین منزوی ♥♥

تو
آن بهشت برینی
که جان خاکى من
براى داشتنت عین آرزو شده است …

اپلیکیشن اندروید صورتی‌ها