اشعار ناب و زیبای عاشقانه برای ارسال به مخاطب خاص

شعرهای ناب عاشقانه جدید

شعر و شعر خوانی در فرهنگ ما ایرانی‌ها جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و از قدیم همه ما علاقه خاصی به شعر خواندن داریم. بهترین راه برای نشان دادن شدت عشق به همسر و مخاطب خاص ارسال یک شعر کوتاه و ناب عاشقانه به آن است. در این مطلب از مجله بانوان صورتی‌ها برای شما دوستان اشعار ناب عاشقانه را برای ارسال به همسر و مخاطب خاص خود آماده کرده‌ایم.

شعر ناب عاشقانه کوتاه

اشعار ناب عاشقانه

دل ربود از من نگارم ،
جــــان ربودی کاشــــــــکی…

سعدی

♥♥♥ شعر ناب عاشقانه کوتاه ♥♥♥

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو،
خوب و بد می گذرد وای به حال من و تو،

قرعه امروز به نام من و فردا دگری،
می خورد تیر اجل بر پر و بال من و تو،

مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی،
گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو….،
هر مرد شتربان اویس قرنی نیست،
هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست،
هر سنگ و گلی گوهر نایاب نگردد،
هر احمد و محمود رسول مدنی نیست،
بر مرده دلان پند مده خویش میازار،
زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست،
جایی که برادر به برادر نکند رحم،
بیگانه برای تو برادر شدنی نیست..

مولانا

♥♥♥ شعر عاشقانه کوتاه برای همسر ♥♥♥

اشکی که روی گونه ی ما خط کشیده است
خون مقطری ست که رنگش پریده است
هر اشک ما چکیده ی صدها شکایت است
امشب ببین چقـدر شکایت چکیده است

هوشنگ_ابتهاج

 

شعرهای ناب عاشقانه جدید

شعرهای ناب کوتاه

نداند رسم یاری بی وفا
یاری که من دارم
به آزار دلم کوشـد، دل آزاری که من دارم

رهی_معیری

♥♥♥ شعر های عاشقانه کوتاه ♥♥♥

حال شبهـاى مـرا
همچـو منـى دانـد و بس…

تـو چه دانى ڪه
شبِ سوختگان چـون گـذرد ؟

مولانا

♥♥♥ شعرهای ناب کوتاه ♥♥♥

به خاطر آفتابُ
آسمان آبیُ
دیدار روى ماه تو هم شده
باید این روزها را دوست داشت…
نیکى_فیروزکوهی

♥♥♥ شعر عاشقانه کوتاه برای همسر ♥♥♥

یـا رب! تـو مرا مـژدهٔ وصلی برسان
برهانم از این نوع و به اصلی برسان
تـا چنـد از این فصـل مکــــرر دیدن
بیـرون ز چهـار فصل، فصلی برسان

شیخ_بهایی

♥♥♥ اشعار عاشقانه زیبا ♥♥

چو خورشیدی که بیرون آید از جیب
سحرگاهان ز صبح عشق بی ریب

عطار

♥♥♥ شعرهای عاشقانه زیبا ♥♥♥

دور یا نزدیک راهش می توانی خواند
هرچه را آغاز و پایانی است
حتی هرچه را آغاز و پایان نیست
زندگی راهی است
از به دنیا آمدن تا مرگ
شاید مرگ هم راهی است
راهها را کوه ها و دره هایی هست

اما هیچ نزهتگاه دشتی نیست
هیچ رهرو را مجال سیر و گشتی نیست
هیچ راه بازگشتی نیست
بی کران تا بی کران امواج خاموش زمان جاری است
زیر پای رهروان خوناب جان جاری است

آه ای که تن فرسودی و هرگز نیاسودی
هیچ آیا یک قدم دیگر توانی راند؟
هیچ آیا یک نفس دیگر توانی ماند؟
نیمه راهی طی شد اما نیمه جانی هست
باز باید رفت تا در تن توانی هست
باز باید رفت
راه باریک و افق تاریک
دور یا نزدیک

فریدون_مشیری

♥♥♥ اشعار عاشقانه زیبا و کوتاه ♥♥♥

اندیشه‌ ی معشوق،
نگهبان خیال است
عاشق  نتواند به خیال دگر افتاد!

♥♥♥ شعرهای عاشقانه زیبا و کوتاه ♥♥♥

یک بار بی خبر به شبستان من درآ
چون بوی گل، نهفته به این انجمن درآ
از دوریت چو شام غریبان گرفته‌ایم
از در گشاده‌روی چو صبح وطن درآ

صائب_تبریزی

♥♥♥ شعر عاشقانه نو ♥♥♥

از صبح ناب پر شده ام
در من
یک جرعه آفتاب
نمی نوشی؟

حسین_منزوى

♥♥♥ شعر ناب عاشقانه کوتاه ♥♥♥

خوش برآمد آن گل صدبرگ من
سبزتر شد سبزه زارم اندکـی
صبحدم آن صبح من زد یک نفس زان نفس مـن برقرارم اندکی

مولانا

اشعار ناب عاشقانه

شعرهای ناب عاشقانه جدید

تا من بدیدم روی تو
ای ماه و شمع روشنم
هر جا نشینم خرمم
هر جا روم درگلشنم

مولانا

♥♥♥ اشعار ناب عاشقانه شهریار ♥♥♥

بس‌که  در جان نزار و
چشمِ بیدارم تویی
هر که پیدا می‌شود از دور،
پندارم تویی
آنکه جان می‌بازد و
ســر در نمی‌آری، منم
وان‌که خون می‌ریزد و
سر بر نمی‌آرم، تویی

جامی

♥♥♥ اشعار عاشقانه کوتاه و زیبا ♥♥♥

زهی صبحی! که او آید
نشیند بر سر بالین
تو چشم از خواب بگشایی
ببینی شاه شاهانی!

مولانا

♥♥♥ اشعار ناب عاشقانه ♥♥♥

ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺧﻨﺪﻩ ﻛﻨﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ
ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺭ
ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮﺍ
ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ
ﺭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻭ
ﺍﻳﻨﻬﻤﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻭ ﺭﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺩ ﺣﻴﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﻙ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﻳﻐﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ
ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻥ ﺷﻚ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺒﻲ
ﺯﻧﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺭ
ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻭﺯﻧﺪﻩ ﺍﻭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﻓﺎﻱ ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺪﺭ
ﺯﻥ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻟﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻱ
ﻭﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻭ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻭ ﺭﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ
ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ

فروغ_فرخزاد

2 دیدگاه برای “اشعار ناب و زیبای عاشقانه برای ارسال به مخاطب خاص

    • تیم صورتی‌ها گفته:

      پاسخ به منا – در اول هر مطلب گزینه‌ی “مشاهده در وبسایت” هستش که اونو بزنید تا مطلب مورد نظرتون با مرورگر در وبسایتمون باز بشه ، اونجا دستتون رو به حالت لمس چندثانیه نگاه دارید متن مورد نظر انتخاب میشه تا بتونید کپی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.