اشعار خیام در مورد عشق

اشعار خیام در مورد عشق

صورتی‌ها: حتما شما نیز تا به حال چندین بار با رباعیات خیام برخود کرده‌اید. ۲۸ اردیبهشت روز گرامیداشت این شاعر بزرگ می‌باشد. به همین سبب هم در این مطلب مجموعه‌ای از اشعار این شاعر بزرگ را آماده کرده‌ایم. اشعار خیام در مورد عشق و رباعیات عاشقانه خیام که امیدواریم از خواندن آن‌ها لذت ببرید.

اشعار خیام در مورد عشق

اشعار خیام در مورد عشق

♦♥ اشعار خیام در مورد عشق ♥♦

هر صبح که روی لاله شبنم گیرد
بالای بنفشه در چمن خم گیرد
انصاف مرا ز غنچه خوش می‌آید
کو دامن خویشتن فراهم گیرد

♦♥ شعر عاشقانه از خیام ♥♦

خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح
کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم

♦♥ اشعار عاشقانه خیام ♥♦

با یار چو آرمیده باشی همه عمر،
لذاتِ جهان چشیده باشی همه عمر،
هم آخِرِ کار رحلتت خواهد بود،
خوابی باشد که دیده‌باشی همه عمر.

♦♥ اشعار خیام در مورد عشق ♥♦

گر می نخوری طعنه مزن مستان را
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
تو غره بدان مشو که می می
نخوری
صد لقمه خوری که می غلام‌ست انرا

♦♥ اشعار حکیم خیام ♥♦

هر صبح
که روی لاله شبنم گیرد
بالای بنفشه در چمن خم گیرد
انصاف مرا
ز غنچه خوش می‌آید
کو دامن خویشتن فراهم گیرد

♦♥ بهترین رباعیات خیام ♥♦

در گوش دلم گفت فلک پنهانی
حکمی که قضا بود ز من میدانی
در گردش خویش اگر مرا دست بدی
خود را برهاندمی ز سرگردانی

رباعیات عاشقانه خیام

اشعار خیام در مورد عشق

از منزلِ کفر تا به دین، یک نفس است،
وز عالم شک تا به یقین، یک نفس است،
این یک نفسِ عزیز را خوش می‌دار،
کَز حاصلِ عمرِ ما همین یک نفس است.

♦♥ رباعیات عاشقانه خیام ♥♦

این چرخِ فلک که ما در او حیرانیم،
فانوس خیال از او مثالی دانیم:
خورشیدْ چراغ دان و عالَم فانوس،
ما چون صُوَریم کاندر او گَردانیم.

♦♥ اشعار خیام در مورد عشق ♥♦

آن به که دراین زمانه کم گیری دوست..
بااهل زمانه صحبت ازدور نکوست..
آنکس که تورا بجملگی تکیه براوست..
چون چشم خرد بازکنی دشمنت اوست.

♦♥ بهترین رباعیات خیام ♥♦

ترکیب طبایع چـو به کام تو دمی است
رو شـاد بزی اگرچه برتو ستمی است
با اهـل خــرد باش که اصـــل تن تـو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است

♦♥ رباعیات عاشقانه خیام ♥♦

هـــر ذرّه که در خاک زمینی بوده است
پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است
گـــرد از رخ نازنیـــن به آزرم فشـــان
کان‌ هم رخ خـوب نازنینــــی بوده است

بهترین رباعیات خیام

اشعار خیام در مورد عشق

ین دسته که بر گردن او می‌بینی

دستی‌ست که برگردن یاری بوده‌ست

♦♥ اشعار خیام در مورد عشق ♥♦

برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

♦♥ رباعیات عاشقانه خیام ♥♦

روی گل و جام باده را خندان یافت
آمد به زبان حال در گوشم گفت
دریاب که عمر رفته را نتوان یافت

♦♥ اشعار خیام در مورد عشق ♥♦

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده‌ست