واقعا درسته بعضی خوانواده ها هست که نمیدونن بچه باید با چه وسایلی بازی کنین مرسی که به این موضوع توجع کردین