یکی از خاصیت های اینه که خرما آدم چاق رو لاغر میکنه و آدم لاغر رو چاق میکنه