امروز ۵شنبس فالتونو درست کنین اه مجله بالا نمیاد وقتی که میاد عقبه😑