سلااااام
میشه درباره تفاوت کراتینه با بقیه صاف کردن ها رو بگید متشکرم