آموزش تصویری بافت مو – طرح چرخ و فلک

آموزش تصویری بافت مو - طرح چرخ و فلک

آموزش تصویری بافت مو – طرح چرخ و فلک

آموزش تصویری بافت مو

آموزش تصویری بافت مو

مرحله اول

ابتدا از فرق سر به صورت دایره‌وار جدا می‌کنیم و با کش می‌بندیم. طوری که از هر طرف مو به حد کافی برای بافت وجود داشته باشد. موهایی که در بالای سر جدا کردیم از وسط جدا می‌کنیم.(فرق وسط)

مرحله دوم

برای شروع بافت (سمت راست) قسمت دو تکه از موهای بالای سر و یک تکه از موهای بسته شده را بافت می‌زنیم.

مرحله سوم

سپس از هر دسته جدا شده یک تکه به بافت اصلی اضافه می‌کنیم تا موقعی که به نصف موهای بسته شده برسیم. از آن نقطه بافت سه تایی ساده را بدون اضافه کردن مو ادامه می‌دهیم و با کش می‌بندیم که باز نشود.

مرحله چهارم

از سمت دیگر (سمت چپ) بافت را به همان ترتیب سمت راست شروع می‌کنیم.

مرحله پنجم

وقتی موی اضافی نماند بافت سه تایی ساده را ادامه می‎دهیم.

مرحله ششم

قسمت اول را که با گیس‌بافت بسته بودیم باز می‌کنیم و هر دو بافت را باهم ادغام کرده و دوباره تا آخر به صورت بافت ساده می‌بافیم و در آخر با گیس‌بافت می‌بندیم. 

امیدواریم از این بافت شیک و جدید لذت برده باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.