صورتی‌ها مجله سبک زندگی بانوان و دختران

اخبار فیلم های ایرانی

آخرین اخبار از آمار فروش فیلم های سینمایی

اخبار فیلم های ایرانی – در این گزارش نگاهی اجمالی به آخرین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران در سینماهای تهران و شهرستان‌ها در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.

اخبار فیلم های ایرانی

نهنگ عنبر ۲ با قدرت توانست به عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران جایگاه خودش را محکم کند و فیلم های سینمایی اکسیدان و ساعت پنچ عصر پیشرفت و فروش خوبی داشته اند در ضمن رگ خواب نیز از مرز ۴ میلیارد فروش عبود کرد.در ادامه به آمار فروش فیلم های در حال اکران می‌پردازیم.

نهنگ عنبر ۲ / ٩٣ روز/ ٢٠ میلیارد و ١٨٠ میلیون تومان

اکسیدان / ۵٢ روز / ٧ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان

ساعت پنج عصر / ٢٠ روز / ۵ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان

رگ خواب / ۵۵ روز / ۴ میلیارد و ٣٠ میلیون تومان

زیر سقف دودى / ۵۵ روز / ٢ میلیارد و ۶٠٠ میلیون تومان

برادرم خسرو / ٩۶ روز/ ٢ میلیارد و ٢٨٠ میلیون تومان

کارگر ساده نیازمندیم / ٣٧ روز / ۴٢٠ میلیون تومان

پا تو کفش من نکن / ١۶ روز / ۴٠٠ میلیون تومان

بیست و یک روز بعد / ٩ روز / ١٨۵ میلیون تومان

گذر موقت / ٩ روز / ٨٠ میلیون تومان

سارا و آیدا / ٢ روز / ١٠٢ میلیون تومان

ادبوم / ٢ روز / ٢٢ میلیون تومان

فصل نرگس / ٢ روز / ١۵ میلیون تومان

اپلیکیشن اندروید صورتی‌ها